Duyuru

    EKŞİOĞLU ONUR SİTESİ 2019 YILI GENEL KURULU TOPLANTISI YAPILDI

    OLAĞAN KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTI TEBLİGATI EKŞİOĞLU ONUR SİTESİ OLAĞAN KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTISI Sayın Kat Maliki, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun ve yönetim planımızın yönetim kuruluna verdiği yetki ve sorumluluğa dayanarak EKŞİOĞLU ONUR SİTESİ Olağan Kat Malikleri Kurulu Toplantısı 13/01/2019 Pazar günü saat 12.00 de Mimarsinan Mahallesi Orhangazi Caddesi Nilüfer Sokak No: 32 ÇEKMEKÖY/İSTANBUL adresindeki EKŞİOĞLU ONUR SİTESİ A4-Blok spor salonunda yapılacaktır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı 20/01/2019 Pazar günü aynı yer ve saatte toplantı çoğunluk yeter sayısı aranmaksızın yapılacaktır. GÜNDEM: 1-Açılış, saygı duruşu 2-Genel Kurul Divan Başkanı ve azaların seçimi, 3-Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi, 4-Gündemin okunması ve ilaveler 5- Denetim Kurulu raporunun okunması, 6-Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi, 7- 2018 yılı hesaplarının görüşülerek Yönetim ve Denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası, 8- İmar Barışı ile ilgili son durum değerlendirilmesi 9-Hukuki konuların görüşülmesi 10-İş Sağlığı ve Güvenliği eksiklerinin giderilmesi, bina ve ortak alanların sigorta edilmesi konusu 11-Güvenlik Şirketi ve çalışan personellerin durum değerlendirilmesi ve tazminat konuları 12-Yönetim Kurulu üyelerinin Huzur hakları hakkında yeni bir düzenlemeye gidilmesi 13- Kat mülkiyeti kanunu gereğince Sitemiz Yönetim, Denetim Kurulları asil ve yedek üyelerinin seçilmesi, 14- 2019 -Yılı işletme projesinin görüşülerek karara bağlanması 15-Dilek ve Temenniler. Sayın Maliki; Kat mülkiyeti kanunu gereği tarafınıza düşen sorumluluğu yerine getirmeniz amacı ile toplantıya katılımızı rica ederiz. Yönetim Kurulu

  • 22.01.2019

2019 YILI SAĞLIK VE MUTLULUK GETİRMESİNİ DİLERİZ.

31.12.2018 22:04:43